Український правопис - Методика викладання - Українська мова і читання - Каталог файлів - Портфоліо Ірини Вовчук
Категорії розділу
Увага!
Реклама
Опитування
Ви зайшли на сайт, як
Всього відповідей: 1340
Міні-чат
200

Каталог файлів

Головна » Файли » Українська мова і читання » Методика викладання

Український правопис
04.04.2010, 00:17
ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА.. 5

I. ПРАВОПИС ОСНОВИ СЛОВА.. 7

ЛІТЕРНІ ПОЗНАЧЕННЯ ЗВУКІВ.. 7

ГОЛОСНІ. 7

§ 1. Ненаголошений О.. 7

§ 2. Ненаголошені Е, И.. 7

§ 3. І. 8

§ 4. Ї. 8

§ 5. Я, Ю, Є.. 8

§ 6. Апостроф.. 8

§ 7. ЙО, ЬО.. 9

Чергування голосних. 9

§ 8. Чергування О – І, Е – І. 9

О, Е, що не переходять в І. 9

Відхилення в чергуванні О – І, Е – І. 10

§ 9. Чергування Е – О після Ж, Ч, Ш, Щ, ДЖ, Й.. 11

Чергування голосних у дієслівних коренях. 12

§ 10. Чергування О — А.. 12

Е (невипадний) — І (невипадний) 12

Е (випадний) — И.. 12

§ 11. Чергування У — В.. 12

§ 12. Чергування І — Й.. 13

§ 13. Чергування З — ІЗ – ЗІ(ЗО) 13

Приголосні 14

§ 14. Літера Г. 14

§ 15. Літера Ґ. 14

Позначення м’якості приголосних. 14

§ 16. Коли пишеться Ь. 14

§ 17. Коли Ь не пишеться. 15

Зміни приголосних при збігу їх. 15

§ 18. Зміни груп приголосних -ЦЬК-, -СЬК-, -ЗЬК-, -СК-, -ШК-, -ЗК-, -СТ- 15

Зміни приголосних перед -СЬК(ИЙ), -СТВ(О) 16

Зміни приголосних перед -Ш(ИЙ) у вищому ступені прикметників (прислівників) 16

-ЧН-, -ШН- 16

Спрощення груп приголосних. 16

§ 19. -Ж(Д)Н-, -З(Д)Н-, -С(Т)Н-, -С(Т)Л- 16

-3(К)Н-, -С(К)Н- 16

-С(Л)Н- 17

Подвоєння та подовження приголосних. 17

§ 20. Подвоєння приголосних при збігу їх. 17

-ЕНН(ИЙ), -АНН(ИЙ) 17

Подовження приголосних перед Я, Ю, Є, І. 17

ПРАВОПИС ПРЕФІКСІВ.. 18

§ 21. З- (ІЗ-, ЗІ-) 18

БЕЗ-, РОЗ-, ЧЕРЕЗ- та ін. 18

ПРЕ-, ПРИ-, ПРІ- 18

ПРАВОПИС СУФІКСІВ.. 19

ІМЕННИКОВІ СУФІКСИ.. 19

§ 22. -ИК, -НИК та ін. 19

-ИВ(О) 19

-АЛЬНИК, -ИЛЬНИК та ін. 19

-АЛЬ, -ЕНЬ, та ін. 19

-ИНН(Я), -ІНН(Я) та ін. 19

-ЕН(Я) [-ЄН(Я)] 19

-ЕЧОК [-ЄЧОК], -ЕЧК(А) [-ЄЧК(А)], -ИЧОК, -ИЧК(А) та ін. 19

-ЕНК(О) [-ЄНК(О)], -ЕНЬК(О, А) [-ЄНЬК(О)] 19

-ИСЬК(О) [-ЇСЬК(О)], -ИЩ(Е) [-ЇЩ(Е)] 20

-ОВИЧ, -ІВН(А) [-ЇВН(А)] 20

-ІВК(А) [-ЇВК(А)], -ОВК(А) 20

-ОК.. 20

-ИР, -ИСТ, -ИЗМ, -ІР, -ІСТ, -ІЗМ... 20

Прикметникові та дієприкметникові суфікси. 20

§ 23. -Н(ИЙ), -Н(ІЙ) 20

-АНН(ИЙ), -ЕНН(ИЙ), -АН(ИЙ), -ЕН(ИЙ) 20

-ИЧН(ИЙ), -ІЧН(ИЙ) [-ЇЧН(ИЙ)] 21

-ИН, -ЇН.. 21

-ИН(ИЙ), -ЇН(ИЙ) 21

-ИСТ(ИЙ), -ЇСТ(ИЙ) 21

-ЕВ(ИЙ), -ЄВ(ИЙ), -ОВ(ИЙ) 21

-УВАТ(ИЙ) [-ЮВАТ(ИЙ)], -ОВАТ(ИЙ), -ОВИТ(ИЙ) 21

Дієслівні суфікси. 22

§ 24. -УВА- (-ЮВА-), -ОВА- 22

-ОВУВА- 22

-ІР- (-ИР-) 22

ПРАВОПИС СКЛАДНИХ СЛІВ.. 22

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПРАВОПИСУ СКЛАДНИХ СЛІВ.. 22

§ 25. Сполучні звуки О, Е (Є) 22

Складні слова без сполучного звука. 23

§ 26. Складні іменники. 23

§ 27. Прикладки. 25

§ 28. Складні числівники та займенники. 25

§ 29. Складні прикметники. 25

§ 30. Прислівники. 27

§ 31. Прийменники. 29

§ 32. Сполучники. 29

§ 33. Частки. 30

ВЖИВАННЯ ВЕЛИКОЇ ЛІТЕРИ (БУКВИ) 32

§ 34. Велика літера на початку речення. 32

§ 35. Велика літера при звертаннях і в ремарках. 32

§ 36. Велика та мала літери в рубриках. 33

§ 37. Велика літера після двокрапки, на початку цитати тощо. 33

§ 38. Велика літера у власних назвах. 34

§ 39. Велика літера в складноскорочених назвах. 39

§ 40. Графічні скорочення. 39

ПРАВИЛА ПЕРЕНОСУ.. 40

§ 41. Орфографічні правила переносу. 40

§ 42. Технічні правила переносу. 40

§ 43. Знак наголосу ( ́) 41

ІІ. ПРАВОПИС ЗАКІНЧЕНЬ ВІДМІНЮВАНИХ СЛІВ.. 41

ІМЕННИК.. 41

§ 44. Поділ на відміни. 41

§ 45. Поділ на групи. 41

§ 46. Зразки відмінювання іменників. 43

УВАГИ ДО ПРАВОПИСУ ОКРЕМИХ ВІДМІНКІВ.. 45

І відміна. 45

§ 47. А. Однина. 45

§ 47. Б. Множина. 46

II відміна. 47

А. Однина. 47

§ 48. Родовий відмінок. 47

§ 49. Давальний відмінок. 48

§ 50. Знахідний відмінок. 49

§ 51. Орудний відмінок. 49

§ 52. Місцевий відмінок. 49

§ 53. Кличний відмінок. 50

Б. Множина. 51

§ 54. Називний відмінок. 51

§ 55. Родовий відмінок. 51

§ 56. Давальний відмінок. 51

§ 57. Знахідний відмінок. 52

§ 58. Орудний відмінок. 52

§ 59. Місцевий відмінок. 52

§ 60. Кличний відмінок. 52

IIІ відміна. 52

§ 61. Однина. 52

§ 62. Множина. 53

§ 63. Відмінювання слова МАТИ.. 53

IV відміна. 53

§ 64. Однина. 53

§ 65. Множина. 53

§ 66. Відмінювання іменників, що мають тільки форму множини. 54

ПРИКМЕТНИК.. 55

§ 67. Тверда та м’яка групи прикметників. 55

§ 68. Зразки відмінювання прикметників. 55

§ 69. Ступенювання прикметників. 56

ЧИСЛІВНИК.. 57

КІЛЬКІСНІ ЧИСЛІВНИКИ.. 57

§ 70. Відмінювання кількісних числівників. 57

ПОРЯДКОВІ ЧИСЛІВНИКИ.. 58

§ 71. Відмінювання порядкових числівників. 58

ДРОБОВІ ЧИСЛІВНИКИ.. 58

§ 72. Відмінювання дробових числівників. 58

ЗАЙМЕННИК.. 59

§ 73. Особові займенники. 59

Відмінювання особових займенників. 59

§ 74. Зворотний Займенник. 59

Відмінювання зворотного займенника. 59

§ 75. Присвійні займенники. 59

Відмінювання присвійних займенників. 59

§ 76. Вказівні займенники. 60

Відмінювання вказівних займенників. 60

§ 77. Питальні займенники. 60

Відмінювання питальних займенників. 60

§ 78. Означальні займенники. 60

Відмінювання означальних займенників. 60

§ 79. Складні займенники (неозначені й заперечні) 61

Відмінювання складних займенників. 61

ДІЄСЛОВО.. 61

§ 80. Дійсний спосіб. 61

Теперішній час. 61

Поділ дієслів за дієвідмінами. 62

Друга дієвідміна. 62

Перша дієвідміна. 62

Зміни приголосних у дієсловах, дієприкметниках і віддієслівних іменниках. 63

Відмінювання дієслів ДАТИ, ЇСТИ, ВІСТИ (ВІДПОВІСТИ й под.), БУТИ.. 64

Майбутній час. 64

Минулий і давноминулий час. 65

§ 81. Наказовий спосіб. 65

§ 82. Умовний спосіб. 66

§ 83. Неозначена форма дієслова (інфінітив) 66

§ 84. Дієприкметник. 66

Дієприкметники активного стану. 66

Дієприкметники пасивного стану. 66

§ 85. Дієприслівник. 67

ІІІ. ПРАВОПИС СЛІВ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ.. 67

ПРИГОЛОСНІ. 67

§ 86. L.. 67

§ 87. G, H.. 67

§ 88. F, Ph, Th. 67

§ 89. Неподвоєні й подвоєні приголосні 68

ПЕРЕДАЧА ЗВУКА J ТА ГОЛОСНИХ.. 68

§ 90. J. 68

§ 91. Е, O, EU.. 69

ГРУПИ ПРИГОЛОСНИХ З ГОЛОСНИМИ.. 70

§ 92. Апостроф.. 70

§ 93. Ь. 70

§ 94. Дифтонги AU, OU.. 70

§ 95. Німецький дифтонг EI. 70

§ 96. Кінцеві -TR, -DR.. 70

§ 97. 71

§ 98. 71

§ 99. 71

ВІДМІНЮВАННЯ СЛІВ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ.. 71

§ 100. 71

IV. ПРАВОПИС ВЛАСНИХ ПРІЗВИЩ... 71

§ 101. Українські прізвища. 71

§ 102. Відмінювання прізвищ.. 71

§ 103. Відмінювання імен. 73

§ 104. Фонетичні правила правопису слов’янських прізвищ.. 75

§ 105. Неслов’янські прізвища. 77

СКЛАДНІ І СКЛАДЕНІ ОСОБОВІ ІМЕНА ТА ПРІЗВИЩА Й ПОХІДНІ ВІД НИХ ПРИКМЕТНИКИ 77

§ 106. Імена та прізвища (прізвиська) 77

§ 107. Похідні прикметники. 78

ГЕОГРАФІЧНІ НАЗВИ.. 78

§ 108. Українські географічні назви. 78

§ 109. Географічні назви слов’янських та інших країн. 79

§ 110. 81

§ 111. Іншомовні географічні назви. 81

§ 112. Відмінювання географічних назв. 81

§ 113. Правопис прикметникових форм від географічних назв. 82

Суфікси -ИНСЬК(ИЙ), -ІНСЬК(ИЙ) 82

Суфікси -ОВСЬК(ИЙ) [-ЬОВСЬК(ИЙ)], -ЕВСЬК(ИЙ) [-ЄВСЬК(ИЙ)], -ІВСЬК(ИЙ) [-ЇВСЬК(ИЙ)] 82

§ 114. Правопис складних і складених географічних назв. 83

V. НАЙГОЛОВНІШІ ПРАВИЛА ПУНКТУАЦІЇ. 84

§ 115. Крапка (.) 84

§ 116. Знак питання (?) 85

§ 117. Знак оклику (!) 86

§118. Кома (,) 87

Кома в простому реченні 87

Кома в складному реченні 94

§ 119. Крапка з комою (;) 96

§ 120. Двокрапка (:) 97

§ 121. Тире (—) 98

§ 122. Крапки (...) 101

§ 123. Дужки [( )] 102

§ 124. Лапки (« ») 103

§ 125. Розділові знаки при прямій мові

Категорія: Методика викладання | Додав: ІринаВовчук
Переглядів: 1306 | Завантажень: 68
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Реклама
Свято на порозі
Осталось...
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Я тільки ЗА!
Хмара тегів
Кнопочка сайту
Код: